Skip to content

Om Cirkus Roman

Roman Kripatov

Redan i sexårsåldern uppträde Roman Kripatov inför publik för första gången. Roman är tredje generations cirkusartist och utbildad på teaterhögskola. Sedan 1999 driver han Cirkus Roman som specialiserat sig på föreställningar för skolor och kommuner. Varje år gör Roman över 500 föreställningar runt om i Sverige där han ständigt turnerar län för län. Under 2021 planerar han även att turnera i Norge.

En av Romans styrkor på scenen är hans förmåga att anpassa föreställningen efter publiken. Sedan 2016 driver Roman en cirkusskola i Kristinehamn.

Cirkus Roman

Genom att kombinera cirkusshow med cirkusskola har Cirkus Roman underhållit och inspirerat tiotusentals barn, unga och äldre till rörelseglädje genom åren.

Men det är mer än underhållning, Cirkus Romans föreställningar jobbar också med deltagarnas självbild, självkänsla och inlärning. Genom att anpassa deltagarnas eget utövande efter deras förmåga och färdigheter stärks självkänslan och självförtroendet när de klarar ett trick.

Föreställningarna är en interaktiv process där deltagarna lär av varandra och inte enbart genom att bli förevisad och undervisad. Detta stimulerar till handlingskraft, reflektion, arbetsglädje och samarbete.