Skip to content

Integritetspolicy

Genom att godkänna integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras enligt nedanbeskriven policy. Integritetspolicyn visar hur vi säkerställer att all behandling av dina personuppgifterbehandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Kripatov Roman är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar.Personuppgifterna som kan samlas in i samband med att du fyller i ett formulär på vår sida är namn, ort, adress,mailadress och telefonnummer. Kripatov Roman ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter ochinformation sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

För insamlade personuppgifter kan vi komma att använda ett personuppgiftsbiträde som skrivit avtal med osssom försäkrar att din information är skyddad.

Användning av personuppgifter

Dina uppgifter kommer främst att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dinaförfrågningar samt för att kunna skicka erbjudanden och information e-post eller sms till dig. Detta kan du alltidavsäga dig i samband med utskick.

Tredje part

Vi kan använda oss av tredjepartsföretag för utskick av sms och e-post. Vi kan komma att analyserar data via tredje part men delar inte dina uppgifter utan använder oss av för tredje part transkriberade filer.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifternasamlades in för i enighet med denna integritetspolicy och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter helt raderas.

Frågor

Vid eventuella frågor kontakta Roman Kripatov på telefon 073-809 25 25 eller via e-post på info@cirkusroman.se