Skip to content

Cirkusskolan

Cirkus på schemat

Cirkusskolan i Kristinehamn är ett samarbete mellan Cirkus Roman och musikskolan vid Kristinehamns kommun. Cirkusskola är en valbar ämneskurs för elever i årskurs 1–6. Skolan har tagit fram en egen modell för att arbeta långsiktigt med nycirkus. Nycirkus är en vital konstform med stora konstnärliga värden och ett starkt publikintresse, men som också står inför betydande utmaningar.

Initiativet till den nya ämneskursen kom från Lis Landeman som är verksamhetschef vid Kristinehamns kommun efter att man under flera år haft Cirkus Romans föreställningar för elever och sett vilken glädje och vilka vinningar detta gett eleverna.

Lis Landeman:

”Genom att starta cirkusskola för barn och unga i Kristinehamn vill vi vara ambassadörer för att cirkus som konstform får ta plats i en kommunal kulturskola. Med professionella krafter och ökat regionalt och nationellt samarbete kan vi skapa morgondagens cirkusartister och samtidigt bli en del av ett större nationellt nätverk, som det finns ett stort behov av i hela landet. Bredden behövs för att stärka de professionella utövarna och synliggöra konstformen för fler, där även politiker och beslutsfattare ingår.”

Foto: Sebastian Celay Pedemera